Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Vatandaşa Hizmet

Samsun’da “Okul Merkezli Gelişim Projesi” faaliyete geçiyor

SAMSUN’DA “OKUL MERKEZLİ GELİŞİM PROJESİ” FAALİYETE GEÇİYOR (FOTOĞRAFLI) FURKAN ABREK ÜNAL SAMSUN (İHA) – OKULLARDAKİ FİZİKSEL ŞARTLAR, AKADEMİK BAŞARI, PROJELER VE SOSYAL, KÜLTÜREL, SPORTİF ALANLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE EĞİTİMİN BÜTÜN ALANLARINDA EĞİTİM HİZMETLERİNİN NİTELİĞİNİN ARTIRILARAK ÖĞRENCİLERİN BAŞARI SEVİYELERİNİN YÜKSELTİLMESİNİ AMAÇLAYAN OKUL MERKEZLİ GELİŞİM PROJESİ‘NE SAMSUN’DAKİ TÜM EĞİTİM KURUMLARINDA AYNI ANDA BAŞLANDI. SAMSUN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BÜYÜK BİR KOORDİNASYON İÇİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERDE ÖĞRENCİ VE OKUL MERKEZLİ GELİŞİMİN EL BİRLİĞİYLE TESİS EDİLMESİ PLANLANIYOR. OKUL MERKEZLİ GELİŞİM PROJESİNİN AMACI; MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ EĞİTİM ÖĞRETİM POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE SAMSUN’DAKİ EĞİTİM KURUMLARININ ÖNCE YETERLİLİKLERİNİ TESPİT ETMEK, SONRASINDA İSE OKUL MERKEZLİ OLMAK ÜZERE BİR GELİŞİM STRATEJİSİ OLUŞTURMAK. OKUL MERKEZLİ GELİŞİM PROJESİ İLE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN OKULLARINDA EN GÜZEL ORTAMLARI VE İMKÂNLARI OLUŞTURMAK HEDEFLENİYOR. OKUL MERKEZLİ GELİŞİM PROJESİ’NDE SAMSUN’DA BULUNAN OKULLARIN GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN EN ACİL ALANLARI BELİRLENİP BU ALANLARDA HER OKULUN İHTİYAÇ VE ÖNCELİKLERİNE DİKKAT EDİLEREK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR. “BİR OKUL HALKIN, KAMUOYUNUN, OKUL AİLESİNİN GÖZÜNDE ÇOK İYİ, ÇOK BAŞARILI, GÜZEL BİR OKUL OLARAK NİTELENDİRİLİYORSA; BU OKUL HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİPTİR? SORUSU İLE GELİŞTİRİLEN PROJEDE, BU DURUMUN KRİTERLERİNE VE HER OKUL TÜRÜ İÇİN DE BELİRLENEN ÖLÇÜTLERE AYRINTILI OLARAK ÇALIŞILIP BUNUNLA İLGİLİ BİR YAZILIM VE SİSTEM GELİŞTİRİLDİ. KRİTERLERİ “FİZİKİ ORTAM İYİLEŞTİRMELERİ”, “AKADEMİK BAŞARI”, “PROJELER VE KODLAMA”, “TEKNOFEST”, “OKULÖNCESİ EĞİTİMİN YAYGINLAŞTIRILMASI”, “MESLEKİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ”, “SOSYAL KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER” VE “GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI” BAŞLIKLARI ALTINDA TOPLANDI. OKULLAR BU BAŞLIKLAR DAHİLİNDE BİR İYİLEŞTİRME SÜRECİNE GİRİP KENDİ DEĞİŞİM VE GELİŞİM SÜRECİNE TANIKLIK EDECEK. BU SİSTEM OKUL YÖNETİCİLERİNE OKULLARINDA YAPMALARI GEREKEN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİR VİZYON VE FARKINDALIK OLUŞTURURKEN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN DE OKULLARIN MEVCUT DURUMLARINI VE SONRASINDA İLERLEME DURUMLARINI GÖRME İMKÂNI SAĞLAYACAK. “OKULLAR BOŞ VE SOĞUK DUVAR KALMASIN” SLOGANIYLA HAREKETE GEÇİLEN PROJEDE EN ÖNEMLİ KATKILARINDAN BİRİSİ, OKULLARIN DIŞ CEPHE, BAHÇE, KORİDOR GİBİ FİZİKİ MEKÂNLARININ GÜZELLEŞTİRİLMESİ OLACAK. PROJE 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ SONUNDA DEĞERLENDİRİLEREK ÇIKTILAR VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GÜNCELLENEBİLECEKTİR. SAMSUN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN EĞİTİMİN SORUNLARINA HIZLI VE KALICI ÇÖZÜMLER SUNDUĞU OKUL MERKEZLİ GELİŞİM PROJESİ’NİN ADINDAN ÇOK BAHSETTİREN BİR ÇALIŞMA OLARAK ÜLKE ÇAPINDA GÜNDEM OLUŞTURMASI BEKLENİYOR.

Samsun’da “Okul Merkezli Gelişim Projesi” faaliyete geçiyor

Okullardaki fiziksel şartlar, akademik başarı, projeler ve sosyal, kültürel, sportif alanlar başta olmak üzere eğitimin bütün alanlarında eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılarak öğrencilerin başarı seviyelerinin yükseltilmesini amaçlayan “Okul Merkezli Gelişim Projesi”ne Samsun’daki tüm eğitim kurumlarında aynı anda başlandı.

Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından büyük bir koordinasyon içinde yürütülen faaliyetlerde öğrenci ve okul merkezli gelişimin el birliğiyle tesis edilmesi planlanıyor. Okul Merkezli Gelişim Projesi’nin amacı; Millî Eğitim Bakanlığı’nın eğitim öğretim politikaları çerçevesinde Samsun’daki eğitim kurumlarının önce yeterliliklerini tespit etmek, sonrasında ise okul merkezli olmak üzere bir gelişim stratejisi oluşturmak. Okul Merkezli Gelişim Projesi ile öğretmen ve öğrencilerin okullarında en güzel ortamları ve imkânları oluşturmak hedefleniyor. Okul Merkezli Gelişim Projesi’nde Samsun’da bulunan okulların geliştirilmesi gereken en acil alanları belirlenip bu alanlarda her okulun ihtiyaç ve önceliklerine dikkat edilerek çalışmalar yürütülüyor. “Bir okul halkın, kamuoyunun, okul ailesinin gözünde çok iyi, çok başarılı, güzel bir okul olarak nitelendiriliyorsa; bu okul hangi özelliklere sahiptir?” sorusu ile geliştirilen projede, bu durumun kriterlerine ve her okul türü için de belirlenen ölçütlere ayrıntılı olarak çalışılıp bununla ilgili bir yazılım ve sistem geliştirildi.

Kriterleri “Fiziki Ortam İyileştirmeleri”, “Akademik Başarı”, “Projeler ve Kodlama”, “Teknofest”, “Okulöncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması”, “Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi”, “Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetler” ve “Gönüllülük Çalışmaları” başlıkları altında toplandı. Okullar bu başlıklar dahilinde bir iyileştirme sürecine girip kendi değişim ve gelişim sürecine tanıklık edecek. Bu sistem okul yöneticilerine okullarında yapmaları gereken çalışmalarla ilgili bir vizyon ve farkındalık oluştururken İl Millî Eğitim Müdürlüğü için de okulların mevcut durumlarını ve sonrasında ilerleme durumlarını görme imkânı sağlayacak.

“Okullar boş ve soğuk duvar kalmasın” sloganıyla harekete geçilen projede en önemli katkılarından birisi, okulların dış cephe, bahçe, koridor gibi fiziki mekânlarının güzelleştirilmesi olacak. Proje 2022-2023 eğitim öğretim yılının sonunda değerlendirilerek çıktılar ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenebilecek.

Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün eğitimin sorunlarına hızlı ve kalıcı çözümler sunduğu Okul Merkezli Gelişim Projesi’nin adından çok bahsettiren bir çalışma olarak ülke çapında gündem oluşturması bekleniyor.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ