Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Vatandaşa Hizmet

Aydemir: ‘Bizim lügatimizde ayrı, gayrı yok’

AK PARTİ GRUP YÖNETİM KURULU ÜYESİ MİLLETVEKİLİ İBRAHİM AYDEMİR, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 2022 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞMELERİ ETABINDA AK PARTİ’NİN HAYATA GEÇİRDİĞİ REFORMLARI VE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SOSYAL VE FİZİKİ YATIRIMLARI DİLE GETİRDİ.

Aydemir: ‘Bizim lügatimizde ayrı, gayrı yok’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022 Yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri etabında AK Parti’nin hayata geçirdiği reformları ve gerçekleştirdiği sosyal ve fiziki yatırımları dile getirdi.

Ayırımcı dile tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın şehit ailelerini en çok ilgilendiren bakanlıklardan birisi olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, bu nadide aileleri aşağılayan siyasi tarza tepki vererek telin etti. Ayrımcı dili Bakanlık bütçe görüşmelerine sokmaya çalışanlar için de kayıtlar düşen Milletvekili Aydemir, ‘Milletin, millete uzak bu muhalif damara teveccühü olmadı; asla da olmayacaktır.‘ vurgusunda bulundu.

Aydemir’in gündeminde Diyarbakır anaları vardı

Bütçe görüşmelerinde 10 Kasım vesilesiyle CHP- HDP ortaklığına değinen Milletvekili Aydemir, CHP’nin Atatürk’ü istismarına ve düşmanlarıyla işbirliğine dikkat çekti. Konuşmasında muhalefetin samimiyetsizliğine işaret eden Milletvekili Aydemir, “Diyarbakır Analarını” anmadan kadından bahsedenler, dil ile dillendirip gönüllerine kadını almayanlardır dedi.

Milletvekili Aydemir’in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinde altını çizdiği başka bir gerçek de Sevgi Evleri oldu.

Aydemir gönül dilini paylaştı

Sunumunda meselelere gönül diliyle yaklaşmak gerektiğini belirten Milletvekili Aydemir, ’Dil ile konuşmak lazım. Dil sadece ifade eden organ değil, gönlün bir adımı da dildir. Dolayısıyla gönülden konuşmak lazım, sadece lisanen terennüm ederseniz karşılığı olmuyor. Görüşmelerde bir vurgu sıkça tekrarlandı; samimiyet, samimiyet, samimiyet. İşte bizim aradığımız da budur. Nedir o samimiyet? Şehit ailelerine karşı samimiyet, kadına karşı samimiyet, çocuğa karşı samimiyet, engelliye karşı samimiyet; aradığımız bu. Sözle terennüm kolay, bunu hepimiz yapıyoruz. Mühim olan hayata yansıtmak bunları. Hayata yansıtan kadronun adı AK kadrodur Elhamdülillah. Geldiğimiz noktada geçmişle kıyas yapılmayacak kadar özel hizmetler koymuşuz bu sahaya. Dolayısıyla iftihar varakamız, iftihar sayfamızdır bu Bakanlık. ‘ diye konuştu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın üslubu samimiyettir

Milletvekili aydemir, ‘Samimiyetten aradığımız şu; kadından bahsediyor isek ilk dile getirilmesi gereken Diyarbakır anaları olmalıdır. O gönüllerine yara saldığımız analar var ya, o imansız teröristlerin evlatlarını kaçırıp onları uykusuz bıraktıkları, onları ana yüreğiyle biçare hale düşürdükleri analarımız; önce onlara sahabetliğimiz olacak; onları sahipleneceğiz, onlara dönük notlar düşeceğiz ki kadınla ilgili sözlerinizin de hükmü olsun, gerisinin hiçbir anlamı olmuyor. Sadece ne yapıyoruz? Kayıtlara geçiyor, karşı tarafta hüküm ifade etmiyor, hep söylüyoruz sözününüz hüküm ifade etsin istiyorsanız, hikmet yüklemek istiyorsanız samimiyet koyacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı bu hal üzeredir. O yüzdendir ki, on dokuz yıldır hiç eksilmeyen bir muhabbete muhatap olmuştur. ‘ dedi.

Aydemir’den Çocuk Esirgeme Kurumu hatırlatması

Geçmişte Çocuk esirgeme Kurumu kaydında yaşananları aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Daha önce gazetecilik yaptığım için çok yakından takip ettim, burada ara ara bu bakanlığın özellikle bütçesi görüşmelerinde çok defa not düştüm, Çocuk Esirgeme Kurumları vardı eskiden. Yaşı uygun olanlar bilirler, oralarda evlatlarımıza dönük yürek acıtan görüntülere şahit olurduk. Özellikle bayramlarda bu fotoğrafları çok görürdük. Şimdi unuttu insanlar. Ben bir küçük hatırlatma, bir hafıza yenilemeyle kayıt düşeceğim. Ne yapıyorduk bayramlarda? İşadamları gelsinler, oradaki çocuklara üç beş yardım yapsınlar, onların da gönülleri yumuşasın, bir güzellikle muhatap olsunlar, derdik. AK Parti ile beraber bu durum berhava oldu gitti. Niye, çünkü biz Sevgi Evleri İnşa ettik. Bizim yüreğimizde Cenabı Hakkın Vedud sıfatı öylesine bir kuşanmışlık halinde ki, evlatlarımız bizim kendi öz evlatlarımızdan farksız diye kabul ediyoruz. Değerli Bakanımızın tavrı da öyle, kadrolarımızın yaklaşımı da öyle. Öyle olduğu içindir ki Cenabı Hakkın inayeti de bize yöneliyor zaten.’ diye konuştu.

Ak Parti engelli yaklaşımı

Sunumunda AK Parti engelli yaklaşımını aktaran Milletvekili Aydemir şunları söyledi: ‘Engellilerden bahsediyoruz. Bizden önce 5 bin 700 civarında kamuda çalışan engelli vardı. Bizimle birlikte 10 katın üzerinde bir artış var. Nüfusumuz 10 kat artmamış değil mi? Muhalefet milletvekilleri ihtiyaç sahiplerinin rakamını verirken hiç o nispeti yapmıyor, o oranı yapmıyorlar. Niye? Noksan yüklemek için. Hep söylüyoruz, sözünüz hüküm ifade etsin istiyorsanız hiç olmazsa doğru dozunu da içine serpiştirin. Bu yok, bütünüyle yok. ‘Hayır’, ‘Yoktur’ gibi nerede olumsuz kavram varsa onunla cümle kuruyoruz. Öyle olunca da dediğim gibi sözde bir hüküm ortaya çıkmıyor. Biz bu Bakanlık kanalıyla samimim söylüyorum, bunu çok defa kayıt altına aldım ki, inayete muhatap oluyoruz. Daha öncesinde evlatlarından utananları biliyoruz biz. Evlatlarını uzun zaman dışarı çıkarmazlardı, ondan utanırlardı, engelli diye yaparlardı bunu. Şimdi, iftiharla, tam tersi öne çıkarıyorlar. Niye? Çünkü biz şunu söylüyoruz, ‘Hangi yöne baksan benim veçhimi görürsün’ gibi bir yüksek kayıt var. İlahi bir kayıt var. ‘

‘Kürdüyle Türküyle bütün değerleri ortak olan milletiz’

‘Her baktığımız yerde Cenabı Hakkın yansımasını görürüz biz. Öyle olduğu zaman bırakın insanı, eşyaya bile muhabbetle bakıyoruz. O yüzdendir ki, bizim lügatimizde ayrım gayrım yok. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Burada bir kardeşim, Sayın Bakanımıza bir sual yöneltti: ‘Bu çocukların eğitim alırken, işte Kürt, Çerkez filan diye bir ayırım yapıyor musunuz? gibi bir şey söyledi. Bizim lügatte o yok. Bakın ben Erzurum Milletvekiliyim, Kürtü hiçbir zaman öteki görmedik ki, tam tersi Kürt – Türk aynı orjinden beslenen, farkı olmayan, bütün değerleri ortak olan insanlarız biz. Aynı şeyi ben alevi, sünni için söylüyorum. O zeminde yetişmiş insanım ben. Öyleyse bu ayırımcı idili terk etmek lazım. Eğer vatandaşta bu yankı bulsun istiyorsanız, bir aksülamel arzu ediyorsanız böyle bakacaksınız. Bakmadığınız için milletin size bir teveccühü, bir yönelmesi olmuyor, olmayacaktır.’ dedi.

‘Sözde değil özde yaklaşım’

AK Parti’nin kadın ve sorunları yaklaşımını paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Ben, acizane böyle bir tavsiyede bulunuyorum size. Kadınla ilgili hususen söyleyeceğim şey şudur : Çalışma hayatına bugüne kadar bizden önce kadınların nüfus olarak, sayı olarak etkisi neydi? Katkısı neydi? Şimdi ne? Buradan bakalım, bu zaviyeden bakalım. Kadınların siyasetteki tesiri neydi? Şimdi ne? Buraya bakalım. Özellikle AK Parti kadrolarına bakalım, bakın, içimizde çok nitelikli kadın kardeşlerimiz var, milletvekili kardeşlerimiz var; işte Bakanımız, kadroları öyle. Her biri hayata yansıttığımız hakikatlerdir bunlar. Sözde değil, özde.’ diye konuştu

‘Erzurum’la iftihar ediyoruz’

Milletvekili Aydemir, ‘Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat yıldönümü. Özde demişken buraya bir vurgu yapacağım: Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Asla unutmayacağız. Biz bunu da samimi bir biçimde söylüyoruz, yürekten söylüyoruz. Atatürk özel bir zemin inşa etmiştir, Cumhuriyeti ihdas etmiştir. Burada Erzurum’un da payı vardı, onu da söyleyeyim. Yani 23 Temmuz Erzurum Kongresinden dolayı müftehir bir halimiz var, iftihar ediyoruz. Dolayısıyla Atatürk’e daha bir yüreğimizi açmışız ama ‘Atatürk’ün partisiyiz’ diyenler, Atatürk’ü her zaman işlerine geldiğinde öne çıkaranlar, şimdi Atatürk düşmanlığıyla mütebariz halde olanlarla kol kola yürüyorlar. Atatürk bu milletin tek millet olduğunu en başından beri vurgulamış ve bölünmezlik üzerine bir inşa geliştirmiş. Şimdi hususen ayırımcılık yapanlarla kol kola girmek bir bakıma Atatürk’e karşı olmak demektir. Atatürk’e bayrak açmak demektir. Mandacı bir yaklaşımı dillendirenler var bugünlerde. Yani Büyükelçilerden yardım umanlar var. ‘ dedi

‘Cumhurbaşkanımız dünya’ya rota çiziyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyaya rota çizdiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Biz liderimizle dünyaya rota çiziyoruz, elhamdüllilah. Son büyükelçilere verdiği ayar bunun esaslı örneğidir. Bu hal üzere yürüyeceğiz inşallah, milletimizin yüreğindeyiz. Bunun için milletimizin yüreğindeyiz. Şehit Aileleri bizim başımızın tacıdır, onlar ne kadar sitem ederlerse etsinler asla onlara karşılık vermeyiz biz. Onlar evlatlarını, canlarını bu vatana hasretmiş, harcetmiş insanlardır. Dolayısıyla onlara dönük ne tür tariz varsa bize yapılmış kabul ederiz. O tarizleri, o tacizleri yapanları lanetleriz. ‘ dedi.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ