Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Vatandaşa Hizmet

Milletvekili Aydemir AK Parti Enerji Politikasını paylaştı

AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ İBRAHİM AYDEMİR, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ETABI GÖRÜŞMELERİNDE, MUHALEFETİN SERGİLEDİĞİ NEGATİF YAKLAŞIMA TEPKİ VEREREK, ‘SADECE YOKLUK ÜZERİNE, SADECE ‘HAYIR’ KAVRAMI ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞ BİR MUHALEFET ANLAYIŞI VAR.’ DEDİ.

Milletvekili Aydemir AK Parti Enerji Politikasını paylaştı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu etabı görüşmelerinde, muhalefetin sergilediği negatif yaklaşıma tepki vererek, ‘Sadece yokluk üzerine, sadece ‘hayır’ kavramı üzerine inşa edilmiş bir muhalefet anlayışı var.’ dedi.

Bütçe görüşmelerinde Enerji Bakanlığının ifade ettiği hizmet ve yatırımları değerlendiren Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Milletvekili Aydemir, Erzurum adına beklentilerini gündeme getirdi, yenilenebilir enerji odağındaki yatırım çalışmalarının daha da artırılmasını talep etti

‘Hayır ve yokluk üzerine inşa edilmiş muhalefet anlayışı var’

Milletvekili Aydemir, ‘Elbette muhalefet taleplerini dillendirecek, elbette ki alternatif beklentilerini burada kayda geçirecek ancak talep dillendirme yok, sadece yokluk üzerine, sadece hayır kavramı üzerine inşa edilmiş bir muhalefet anlayışı var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Dönmez, Vatandaşına doğalgazı en ucuz kullandıran ülkeyiz;’ elektrikte en ucuz 3 ’üncü ülkeyiz. ” diye not düştü. Burada buna dönük hak teslim edici bir yaklaşım yerine abartılı bir biçimde tenkitler, hakikatle uzaktan yakından ilgisi olmayan eleştiriler oldu’ diye konuştu.

Sondaj gemilerini hayal bile edemezdik geçmişte’

‘Sondaj gemisini hayal edemezdik biz ! Bunu, AK Parti’yle beraber hayata geçirdik‘ kaydını düşen Milletvekili Aydemir, “Enerji alanında geldiğimiz nokta hakikaten bir mesafedir. Muhalefetçe sergilenen şu tarz ne biliyor musunuz? Eskiden silah aldığımızda bize özellikle şunu dikte ederlerdi: “Canım, fabrika kurmaya ne gerek var ya? Hazır silahlar var, alalım dışarıdan daha ucuza mal ediyoruz, fabrikaya ne gerek var.” İşte, o zaman yüzde 80 bağımlı bir hâldeydik, şimdi savunma sanayisinde yüzde 20’lere düştü bağımlılık. Alternatif bir şey koyun, ona saygı duyalım, ama öyle değil. ‘ dedi.

“Biz yeter ki Allah razı olsun nidalarına muhatap olalım’

AK Parti Grubu adına Plan ve Bütçe Komisyonu etabı görüşmelerinde muhalefetin eleştirilerine cevap veren Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi, bir arkadaşımız şunu söylüyor: “Enerji Bakanlığı bütçesi görüşülürken zam açıklanıyor” diyor. Bu bizim mertliğimize, bu bizim netliğimize çok net bir biçimde örnektir; bizim eyyamcı olmadığımızı, bizim popülist olmadığımızı gösterir. “Biz, bu ülke için ne adım atılması gerekiyorsa yeri zamanı geldiğinde atarız’a bir örnektir bu. Bakın, bütçe görüşmeleri yapılırken biz bunu yapıyoruz. Niye? Biz samimiyiz, biz kalbîyiz; hesabımızı “Efendim, vatandaş bize ne der’e göre değil. Bakın, biz hep şunu söyledik, Sayın Cumhurbaşkanımız altını çizdi: “Biz yeter ki Allah razı olsun nidalarına muhatap olalım. ” Yaptıklarımız budur ve bunun içindir ki, işte, şimdi Cumhurbaşkanımız yurt dışındayken, bütün dünya efkarı önünde temennayla eğiliyor. Neyinin önünde? Liderliğinin önünde, tarzının önünde, tavrının önünde. Öyle değil mi On dokuz yılda geldiğimiz nokta.’ diye konuştu.

Aydemir: Biz hakkı, adaleti üstün tutmaya devam edeceğiz’

Muhalefetin hakkı teslim etmek yerine sığ bir anlayış sergilediğini belirten Milletvekili Aydemir, muhalefete tepki vererek, ‘Muhalefet bir derinlik aramıyor, sığlığa giriyor, Muhalefet olarak yapılan sadece sığlığa yönelmek. Sığlık ne biliyor musun? “AKM söküldüğünde buraya AVM yapılacak.” diye konuşup – sizin Genel Başkanınızın yaptığı gibi, sığlık o -şimdi sükût etmektir. Ben, kuyruk acısını bildiğim için özellikle not düştüm oraya ve HDP’ye olan muhabbetinize bir not düşmek için söyledim. Özellikle söylüyorum bunları, her vesile onu yapıyorsunuz. HDP’ye olan, PKK’ya olan sanki öze l bir kucaklayıcı tavrınız var, ondan dolayı. Şimdi, bu işleri birlikte götürmeye çalışıyorsunuz ama millet her şeyi görüyor. Biz burada sabahtan akşama kadar muhalefetin hakikat dışı söylemleriyle muhatap oluyoruz. Eyvallah, sükût edelim, alttan alalım ama şunu da dillendirmeyeyim mi: Yani “Milliyetçiyim, muhafazakârım.” diyen bir lider çıkıp karşısında “Kürdistan” diye bir coğrafyayı tarif edene eyvallah derse bunu söylemeyecek miyim? Bunlara ben not düşmeyecek miyim? Siz söyleyeceksiniz, ben söylemeyeceğim; öyle bir şey yok. Sen hakikati ters düz edip konuşacaksın, biz sükût edeceğiz; yok öyle bir şey. Biz her vesilede burada altını çizeceğiz, hakkı adaleti üstün tutacağız.’ vurgusunda bulundu.

‘Ak önem, enerjide de zirve yaklaşım dönemidir’

Türkiye’nin AK Parti dönemiyle birlikte diğer tüm alanlarda olduğu gibi enerji alanında da zirve bir yaklaşım kaydettiğine değinen Milletvekili Aydemir, ‘Biz, her sahada olduğu gibi enerji sahasında da on dokuz yılda zirvelere yürüyen bir hâlimiz var. Bununla da iftihar ediyoruz, göğsümüzü gere gere her zeminde bunları konuşuyoruz. Şunları biz yaşadık: Bizden önce doğal gaz hangi ildeydi, kaç vilayetteydi a? Bizimle beraber mesafe aldı. Biz, şimdi bütün ilçelere aktarıyoruz bunları. Yaptığımız hizmetleri. Bakın, şöyle yapın: “İlave şu da yapılsın .” deyin, eyvallah. Ama bütün bütün yok sayıp burada not düşerseniz “El insaf .” deriz ve ona karşılık da hakikatleri buradan not düşeriz.’ dedi.

Aydemir geçmişteki kok kömürü kuyruklarını dile getirdi

AK Parti öncesindeki enerji politikalarına değinen Milletvekili Aydemir şunları kaydetti, ‘Eskiden şöyle bir kayıt vardı, ‘Su Akar Türk Bakar’ ‘Güneş yakar, Türk Bakar’ öyle bir hal vardı. ‘Rüzgar eser Türk Bakar’ Böyle bir haldi. Biz, petrol denince “Zeki Yamani” diye bir isim vardı, ben çocukluğumdan hatırlıyorum, gençliğimizden hatırlıyoruz. Zeki Yamani, , Suudi Arabistan Enerji Bakanıydı, biz onunla bilirdik. Doğalgaz zaten dediğim gibi hayallere girmezdi, “kömür” derseniz, bakın, ben Erzurum gibi bir ilin milletvekiliyim. Benim rahmetli babam sabahleyin namazdan kalkıp kömür kuyruğuna giderdi -samimi söylüyorum – ve o kok kömürü bizim için çok büyük bir mücevher hükmündeydi. Rahmetli anam o kok kömürüne gözü gibi bakardı. Şimdi geldiğimiz noktada bakın. Dahasını söyleyeyim, eskiden yani bizim iktidarımızdan önce, öyle çok uzak zamanlar değil, yirmi sene öncesinde birçok kurumda bile kalorifer yoktu, böyle bir hâlden geldik bu taraflara. Dolayısıyla şunu yapacağız: Bizimle aldığımız mesafeyi burada kayda geçeceksiniz, inkâr yok. “Efendim, noksanları” “Sondaj gemileriyle ilgili şöyle olsaydı, yenisi alınsaydı daha iyisi olabilirdi.” Dediniz. Siz şunu yapıyorsunuz o sondaj gemilerine noksan koyabilmek için yani o artı değeri aşağıya çekebilmek için o ifadeyi kullanıyorsunuz. Bu kötü. O sondaj gemileriyle kamuoyundaki kazandığımız itibarı aşağı çekebilme adına, yaptıklarınız bunlar sizin.’

Aydemir ekmek karnesi kuyruklarını hatırlattı

Milletvekili Aydemir, ‘Biz her alanda reform yaptık, her sahada reform yaptık, Ulaşımda yaptık, sağlıkta yaptık, eğitimde yaptık, her alanda yaptık, enerji sahasında da yaptık. Hakkı budur, doğruyu söylemek lazım. Enerji fiyatlarında Geçtiğimiz günlerde burada gene bu bütçe görüşmelerinde bir şey söyledim. Yakın zamanda bir yıldönümü vardı? Neydi o yıl dönümü? Ekmeğin karneye bağlandığı zamanın yıl dönümüydü. Ne zaman bu? 1942 yılında. Bakın, bir yere geleceğim ben, 1942 yılında ekmek karneye bağlanmış. İtiraz şuna: Efendim, tamam, CHP’nin zamanında karneler filan, herkes biliyor, onları karne ifade eder de “O yıllarda savaş vardı, bundan dolayıydı bunlar. ” Eyvallah, tamam, kabul ama şimdi, sen burada çok iri kıyım bir biçimde pandemi şartlarından hiç bahsetmiyorsun, dünyanın evrildiği ekonomik inkırazdan, çöküşten hiç bahsetmiyorsun, bütün suçu AK Parti’ye yüklemeye çalışıyorsun. Bunu yapmayacaksınız.’ dedi.

Muhalefete ‘hak teslimi’ çağrısı

Muhalefetin gündeme getirdiği Karakış Fonu kavramını eleştiren Milletvekili Aydemir, ‘

“Kara kış fonu.” “Kara kış fonu” diye bir kavram kullanıldı muhalefet partisine mensup milletvekilimiz tarafından., bunu Sayın Kılıçdaroğlu da söylüyor. Mefhumu muhalifinden Değerli Bakanım, bakın, hep olumsuz kavramlarla yöneliyorlar, hep olumsuz kavramlarla bize dönük tenkit getiriyorlar, lügatlerinde, zihin haritalarında pozitife dönük bir şey yok. Eğer bu “kara kış ” göndermesi, yaptığınız gönderme kışın yaşanacak yakıt darlığındansa, biz ne yapıyoruz? Biz depolamayı yapıyoruz, depolamayı çok ciddi bir mesafe alarak hayata yansıtıyoruz. Bakın, bu gün Rusya vanayı kesse Avrupa “kettle” ısıtamaz, “kettle ”. Öyle miydi zaten? Ama bizim eyvallahımız yok çünkü biz gereğini yapmışız, yapıyoruz. Öyleyse bize bakın arkadaşlar -ara ara ben bunu söylüyorum, biraz kulak tırmalayıcı oluyor sizin açınızdan- örnek almaya bakın ya, biraz bizim tarzımızı, bizim yöntemimizi, üslubumuzu örnek alın. Bakın, dünya örnek alıyor, dünya şapka çıkarıyor diyorum. Bakın, gitmiş, G20’de Sayın Cumhurbaşkanımız, bunlara rota çiziyor ve o rotayı da kabul ediyorlar, hak teslim ediyorlar. Biz sadece ve sadece hizmeti önceleyen bir kadroyuz. Bugüne kadar ne yapmışsak bunun için yapmışız. ‘ diye konuştu.

‘Mazlumlara hami bir ülkemiz var’

Sunumunda küresel adaletsizliğe dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Öyle bir hal var ki dünyada, aşıyı öne koyup politika dikte etmeye çalışan bir dünya var. Buna karşılık mazlumlara hami bir ülkemiz var elhamdüllah. Ve içeride milleti bir gören, tek gören, ayrı gayrı bilmeyen, herkese hizmeti, vatana hizmet olarak gören bir anlayış var. Bunun içindir ki bereket de geliyor bize, bu bereketin yansıması buradan. ‘ dedi.

Milletvekili Aydemir, ‘Bugün geldiğimiz noktada Enerji Bakanlığı bütçesi görüşülürken olması gereken şudur: “Evet, sağlıkta mesafe aldınız, ulaşımda çok ciddi mesafe aldınız, hayatın her sahasında mesafe aldınız, enerjide de zirvelere yürüyen politikalar hayata geçirdiniz.” demenizdir. “Efendim, siyaseten biz bu nu nasıl söyleyelim?” Söyleyemezsiniz ama hiç olmazsa aksini söylememek lazım. ‘ diye konuştu.

‘Siyasetimizin odağında insan var’

Geçmişte yaşanan gazyağı kuyruklarını, benzin kuyruklarını hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, arkadaşlar, daha önce bu ülkede gaz yağı kuyrukları vardı. Burada yaşı kemale ermiş insanlar var, ben biliyorum, gençlerin sayısı f azla ama bu hâli bilenler de var. Ara ara şunu not düşüyoruz, diyoruz ki yirmi sene önce, bugün 40 yaşında olanlar o yıllarda 20 yaşındaydı ve çok fazla dünyayı, ekonomiyi, hayatın farklı numunelerini takip edemezlerdi. Dolayısıyla, yirmi sene öncesini 40 yaşındakiler bile çok fehmedemezler bugün. Öyleyse biz bunların ne olduğunu da not düşmeliyiz yani yaşı 50’yi geçmiş birisi olarak söylüyorum ben. Neydi, gazocakları vardı, o ocaklara gazyağı bulunamazdı bu ülkede. Böylesine haller yaşandı. Biz bunların tamamını hayatın dışına attık. Siyasetimizin özünde insan var. Siyasetimiz sadece ve sadece insanı mutlu etmek üzerine inşa edilmiştir. Bunu da her zeminde yapıyoruz.’ dedi.

Yenilenebilir enerji

Milletvekili Aydemir, ‘Mesele yenilenebilir enerjiyle ilgili yine “Ne yaptınız gibi bir sual açıldı. Yenilenebilir enerji kavramı da bizimle hayat buldu. Dolayısıyla geldiğimiz nokta şudur: Bağımsız, hakikaten hürriyeti öne alan, insan huzurunu öne alan politikaları hayata yansıtmaktır. Daha önce , Sayın Gaydalı bilir, ne derlerdi, özellikle Bitlis zemininde, çok dillendirilir bu, bizim Erzurum’da da duyardık biz, mesela bizim Erzurum Pasinler’de, mesela bizim Erzurum Çat’ta, “Şuradan, su kaynağından koku gelmiş, herhâlde orada petrol varmış .” falan, sonra ardından şunu söylerlerdi: “Ya, varmış ama işte, yurt dışından birtakım firmalar gelmiş , bunu kapatmışlar, amandır.” falan böyle bir hâl vardı ve biz de sükût ederdik, öyle bir edilgen hâlimiz vardı, korkardık . “Yurt dışından demişler ki ‘Çıkaramazsınız. ” Şimdi, yiğitçe denizlerde, doğalgazımızı, petrolümüzü çıkaran bir hâl üzereyiz .

Ve bunu dünyanın böyle bizi takdir eden duygularıyla, bakışıyla hayata yansıtıyoruz, eyvallahçı, “Evet, efendim, siz buyurun, biz yapalım.” tarzı bizde yok . Tabii ki vatandaşa bunlar yansıyor,

biz halkın içerisindeyiz, her hâlimiz vatandaşın içinde geçiyor, her vakimiz. ‘ diye konuştu.

Erzurum istişaresi

Hafta sonu Erzurum’da olduğunu, vatandaşlarla istişare ettiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, hafta sonu Erzurum’daydım ben, binlerce insanla mülaki olduk, şu yaptıklarımızı şükranla , teşekkürle bize yansıtıyorlar, nereye gitsek bunu görüyoruz ve samimi söylüyorum çoğu zaman biz burada siyaset yaptığımız için göremediğimiz birtakım şeyleri insanlarımız çok daha ayrıntıya girerek takip ediyorlar, görüyorlar ve muhalefetin bu gerçekleri karartan, örten tarzına onların itirazı çok daha fazla, samimi söylüyorum. Bizim yaptıklarımızı halk hakkıyla kabul ediyor ve göreceksiniz yakın zamanda inşallah, şunun şurasında seçimlere bir buçuk yıl var, o zaman ölçü koyacak, size böyle bir özel terzi pozisyonu alacak millet, ölçünüzü koyacak orta yere ve öyle sükut edeceksiniz ki gerçi muhalefette böyle bir hal yok , onlar ne olursa olsun uzun yıllar alıştıkları için bunu yaparlar. ‘ dedi.

Erzurum’la ilgili beklentiler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesiyle ilgili sunumunun son bölümünde Erzurum’la ilgili beklentileri dile getiren Milletvekili Aydemir, ‘Önce ki bütçelerde de kayda geçmiştim, ben kömürle ilgili Bakanlığımızın yaklaşımını biliyorum, kömüre dönük sizin ne kadar rikkat, dikkat üzere hareket ettiğinizi biliyorum. Erzurum’da da 4 bölgede özel kömür ocaklarımız var, bizden önceki Hükûmetler zamanında hiçbir böyle kabul edilebilir gerekçe göstermeden o kömür ocakları işlevsiz bırakıldı.

Şimdi, bizim Aşkale’de, İspir’de, Oltu’da, Şenkaya’da bulunan kömür ocaklarının da mutlaka fonksiyonel hâle gelmesi lazım, bunu özellikle bekliyoruz. Hep söyledik, ceffelkalem iş yapmayız, bizim kaydımız, kuydumuz, hepsi bilimseldir, bilgiye dayalıdır ve insanın huzurunu önceleyen bir yaklaşımdır, dolayısıyla zamanı geldiğinde yapılır, ben de burada hususen not düşü yorum .

Değerli Bakanımızın da, kadrosunun da çok yetkin olduğunu biliyorum, bu işlerde vukufiyetleri yüksek ve -Allah’ın izniyle – Erzurum’a hususi bir bakışları olacağını da biliyorum çünkü Erzurum’da güneş, Erzurum’da rüzgâr diğer bölgelerimize göre çok daha ısıtan ve esen bir kıvamda. Dolayısıyla bu tür enerjilere, yenilenebilir enerjilere de Erzurum ’u bir miyar, bir ölçü olarak koymalarını talep ediyorum.’ diye konuştu.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ