Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Vatandaşa Hizmet

Yerel Eşitlik Eylem Planı, tüm eşitsizliklerin giderilmesini hedefliyor

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜNDE ‘EŞİTLİKTE BİRLİK HERKESE EŞİTLİK’ SLOGANIYLA ‘YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI’NI AÇIKLADI. ‘YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI’ İLE MERSİN’İN HERKES İÇİN ULAŞILABİLİR, ERİŞİLEBİLİR BİR YER OLMASI VE KADIN DOSTU, MÜLTECİ DOSTU, ENGELLİ DOSTU, YAŞLI DOSTU KENT OLMASI HEDEFLENİYOR.

Yerel Eşitlik Eylem Planı, tüm eşitsizliklerin giderilmesini hedefliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’ ile Mersin’in herkes için ulaşılabilir, erişilebilir bir yer olması ve kadın dostu, mülteci dostu, engelli dostu, yaşlı dostu kent olması hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde ‘Eşitlikte Birlik Herkese Eşitlik’ sloganıyla ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı açıkladı. Eylem Planı, Türkiye’de ve Mersin’de eşitlik alanında faaliyet yürüten çok sayıda dernek ve STK temsilcileri ile ulusal ve yerel basın mensuplarının yer aldığı tanıtımla kamuoyuna duyuruldu.

“Kadın, mülteci, engelli, yaşlı dostu bir kent olmak amaçlarıyla yola çıktık”

Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen tanıtımda, Yerel Eşitlik Eylem Planının sunumunu yapan Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Kadın Şube Müdür Vekili Edibe Sahil, Büyükşehir Belediyesi olarak eşitlik çalışmalarına Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının kurulduğu ilk gün eşitlik şefliği kurarak başladıklarını ifade etti. Sahil, “Dedik ki; eşitlik şefliği kurmak yetmez. Bir şekilde bu çalışmaları ana akımlaştırmak lazım. Kurumsal yapımıza yerleştirmek lazım. Neler yapmalıyız bu doğrultuda? Mesela etik değerlerimizi gözden geçirdik. Cinsiyet eşitliği bilinci ekledik etik değerlerimize. Stratejik plandaki amaç hedeflerimizi gözden geçirdik, revize ettik ve eşitlikle ilgili maddeler ekledik. Çalışma yönergelerimize bu tarz maddeler ekledik. Çocuk dostu bütçeleme çalışmalarına başladık. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şefliği kurduk ve Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırladık. Yani bundan sonra kadın, engelli, yaşlı, LGBTİ+, çocuk gibi kırılgan gruplara yönelik yapacağımız çalışmaları 3 yıllık planladık. Amacımız, tüm alanlarda toplumsal rollerden kaynaklı eşitsizliklerin giderilmesi, eşit mekanizmaların kurulması, yerel mekanizmalara eşitlik hizmet sunumu modelinin yerleştirilmesi, kentsel hizmetlerden herkesin eşit düzeyde yararlanabilmesi, Mersin’in herkes için ulaşılabilir, erişilebilir bir yer olması. Amacımız; kadın dostu, mülteci dostu, engelli dostu, yaşlı dostu kent olmak” dedi.

“Her ilçede, her birimde bir kadın koordinatör belirledik”

Eylem Planı çerçevesinde kadın hakları, cinsiyet eşitliği ve moderasyon teknikleri eğitimleri düzenlediklerini, paydaşları öncelediklerini ve çalışma prosedürü oluşturduklarını dile getiren Sahil, her ilçe ve her birimde kadın koordinatörler belirlediklerini söyledi. Sahil, çalıştaylar niteliğinde paydaş toplantıları yaptıklarını ve bir sorun havuzu oluşturduklarını da belirterek, “Bu havuzun stratejik planımızdaki amaç hedefi ile uygunluğuna baktık. Kendi bütçemizdeki uygunluğuna baktık. Kaynaklarımıza baktık, birimlerimizle bazı müzakerelerde bulunduk ve bu şekilde ölçülebilir hedeflere dönüştürdük. Resmiyete bağladık bu hedefleri. Artık 3 ayda bir izlemesi gerçekleştirilecek. Sayısal resmi hedeflerimiz var. Böylelikle plan çalışmasını tamamladık” diye konuştu.

Eylem Planına Teksin Mersin üzerinden ulaşılabilecek

Kadın Danışma Merkezinden sığınma evine, Kadın Sağlığı Danışma Merkezinden terapi hizmetlerine kadar hayata geçirdikleri uygulamaları tek tek anlatan Sahil, katılımcılara plan kitapçığını verdiklerini ve ayrıca Teksin Mersin uygulaması üzerinden da plana erişimi bugünden itibaren açık hale getirdiklerini aktardı. Sahil, “Plandaki alanlarımız eğitim, sağlık, istihdam, katılım. Bunlar zaten Birleşmiş Milletlerin insan hakları göstergelerinde olması gereken alan başlıkları ama biz bu alan başlıklarının yanı sıra kendimize özgü bir alan belirledik. Her faaliyetin, her hedefin bir faaliyet cümlesi var evet ne yapacağımızı tanımlıyoruz ama daha sonra bunu hangi birim yapacak, hangi birimlerin desteği ve iş birliği ile yapacak, hangi periyotta yapacak, şu anki hangi göstergeyle izleyecek ve o göstergenin bu seneki mevcut durumu ne? 2021 yılı sonunda, 2022, 2023’te mevcut durumu ne olacak? Kümülatif toplamlı olarak ölçülebilir şekilde, rakamsal ya da oransal olarak hedefleri bu şekilde tasarladık. Böylelikle de izlemeye ve takip etmeye, kendimizi iyileştirmeye hazır hale geldik” ifadelerini kullandı.

“Bütün farklılıkları gören bir plan”

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) Yönetim Kurulu Üyesi Sevinç Ünal da Mersin Büyükşehir Belediyesinin Yerel Eşitlik Planını okuduğunda çok etkilendiğini belirterek, toplumsal cinsiyetin planda da yer alan bütün farklılıkları gören bir anlayış olduğunu söyledi. Ünal, “Öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliğine inanmak lazım böyle bir plan hazırlamak için. Bu anlamda da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i kutluyorum. Eşitliğe inanmadığınız yerde şiddeti önleyemezsiniz. ‘Her gün en az 3 kadın ölüyor’ diyoruz. Bunlar sadece yansıyanlar. İntihar edenler, intihar süsü verilenler, kaza süsü verilenleri görmüyoruz. Şiddeti, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamadan kaldıramazsınız. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ne demek? Hayatın tüm alanında farklılıkları görerek, istihdamda, eğitimde, sağlıkta, din hizmetlerine erişimde, yoksullukta farklılıkları görerek eşit hak ve olanaklardan eşit yararlandırmak demek. İşte benim bu planda gördüğüm toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla hazırlanmış olması demek; ‘Mersin’de, Mersin’i tüm bu grupları görerek hizmet sağlayacağım’ demek. Bu plan bana Mersin Büyükşehir Belediyesinin yönünün toplumsal cinsiyet eşitliğinden, yani bütün farklılıkları görerek hizmet sunacağını gösteren bir plan” şeklinde konuştu.

“Yerel Eşitlik Eylem Planı kararlı adımlardan bir tanesi”

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi Proje Analisti Ülkem Önal ise “Bütün öncelik alanlarının hepsinin bu eşitlik eylem planında yer aldığını görmekten çok gurur duydum. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin aynı zamanda çok aktörlü bir işbirliği ve diyalog da gerektirdiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla uluslararası organizasyonlar, sivil toplum örgütleri, medya, akademi ve hatta özel sektör ile kurulacak bağların da toplumsal cinsiyet eşitliği için sağlam bir zemin hazırlayacağına inanıyoruz” dedi.

25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününde başlayıp 10 Aralık İnsan Hakları Gününde sona eren “Kadınlara yönelik şiddete son” kampanyasına da değinen Önal, “Bu kampanyanın da son günü. Ben kadınların eşit haklara, fırsatlara ve kaynaklara erişimi için kararlı adımlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ve Yerel Eşitlik Eylem Planı da bu kararlı adımlardan bir tanesi” ifadelerini kullandı.

“Mersin Belediyesi çalışmalarıyla önde giden bir belediye”

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Genel Merkez Danışma Merkezi Üyesi İlksen Sorguç Dinçer, KA.DER olarak yerel seçim öncesinde belediye başkan adaylarıyla ‘Kadın Dostu Kent Taahhütnamesi’ imzaladıklarını anımsatarak, “Vahap Seçer başkanımızın farkı, seçildikten sonra imzalaması. KA.DER’in yaptığı, belediyelere yönelik bir izleme çalışması var. İzlenen belediyelerden birisi de Mersin Büyükşehir Belediyesi ve şu yeni hazırlanan faaliyet öncesinde de Mersin Belediyesi çalışmalarıyla önde giden bir belediye” diye konuştu.

Ulusal Demokratik Enstitüsü’nün ‘Birlikte Varız Programı’ Proje Koordinatörü ve Yerel Eşitlik Eylem Planı Danışmanı Bahar Özden Coşgun, “Mersin Büyükşehir Belediyesi, artık bir insan hakları kenti olma yolunda en büyük adımı atmış durumda. Çünkü tüm kırılgan grupların yerel karar alma mekanizmalarına katılımı, kentsel hizmetlere erişilebilirlikleri, kamusal alanlardaki güvenliklerini gözetecek ve yereldeki haklarını ortaya koyacak şekilde bir plan hazırlanmış durumda” dedi.

Yerel Eşitlik Eylem Planı Danışmanı ve Kadının İnsan Hakları- Yeni Çözümler Derneği Genel Koordinatörü Hilal Gençay da 2 yıldan bu yana bu işin mutfağında yer aldıklarını belirterek, planın tüm Mersin’e ait olduğunu vurguladı. Gençay, “Bunun takibi, izlenmesi ve etkin uygulanması sadece bu başkanlığın görevi olamaz; bütün birimlerin, bütün yöneticilerin görevi olmalı. Bir başka çok önemli unsur; sivil toplum. Mersin’in sivil toplumu çok kuvvetli, güçlü. Özellikle de kadın hareketi olarak çok güçlü. Ben burada sadece Mersin’in sivil toplum temsilcilerini görmüyorum, Türkiye’yi kucaklayan bir ‘merhaba’ görüyorum. Bu da çok kıymetli, çünkü Mersin Büyükşehir bize diyor ki; ‘Ben sivil toplumla bu yolu yürüyeceğim. Elimi uzatıyorum, sen bana rehberlik et, sen bana yoldaşlık et bu yolda’” şeklinde konuştu.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ